SERTİFİKATLAR

Şirkətin həyata keçirdiyi bütün fəaliyyətlər təcrübəli, müvafiq istehsalçılar tərəfindən sertifikatlaşdırılmış yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən, xidmət göstərilən, təmir və modernləşdirmə işləri yerinə yetirilən nümunələr üçün texniki şərtlərə uyğun olaraq, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş mərkəzdə həyata keçirilir. Şirkətin mütəxəssisləri sırasında əsas və aparıcı yeri həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılmış zabit-gizir heyəti tutur. İş təcrübəsi şirkətin mütəxəssislərinə xidmət fəaliyyətlərinə öz nəzarət sistemini formalaşdırmaq və tənzimləmək imkanı verir. Texniki xidmətin və təmirin həyata keçirilməsinə strukturlaşdırılmış yanaşma, həmçinin mühəndis-texniki heyətin davamlı peşəkar inkişafı və sertifikatlaşdırılması sifarişlərin yerinə yetirilməsi zamanı yüksək keyfiyyət və səmərəliliyi təmin etməyə imkan verir. Şirkətin nümunələrə xidmət göstərilməsi, onların təmiri, bərpası və istismar müddətinin uzadılmasının tam texnoloji dövrünü həyata keçirmək üçün unikal imkanları var. Şirkət əməkdaşlarının peşəkarlığı və təcrübəsi sayəsində ordu bölmələrinin etibarlı və döyüşə hazır texnika ilə təmin olunmasına zəmanət verir.

Əlavə professional xidmətlər
Texniki baxış (defektləşmə) və sənədləşmə zamanı əsas nümunələrin bütün müəyyən edilmiş nasazlıqlarının təmiri və aradan qaldırılması.
Əsas nümunələrə texniki baxış (defektləşdirmə), bütün nasazlıqların müəyyən edilməsi və nəticələrə uyğun olaraq zəruri texniki sənədlərin hazırlanması.
Nümunələrə servis xidməti göstərilməsi və təmirin yerinə yetirilməsi üzrə bilik və praktiki bacarıqların maksimal ötürülməsini nəzərdə tutan xüsusi proqram üzrə texniki personalın hazırlanması.
Sertifikatla bağlı şəkillər